Begeleiden

be·ge·lei·den
(begeleidde, heeft begeleid)
1 vergezellen
2 (muziek) de ondersteunende partij spelen
3 adviserend, steunend medewerken

Ontwikkelen

ont·wik·ke·len
(ontwikkelde, heeft ontwikkeld)
1 tot volle wasdom brengen
2 zich ontwikkelen, ontstaan
3 ontwerpen en maken: een nieuw product ontwikkelen

Samenwerken

sa·men·wer·ken
(werkte samen, heeft samengewerkt)
1 in onderling overleg werken
sa·men·wer·king
(de; v; meervoud: samenwerkingen)
1 het samenwerken

Begeleiden

be·ge·lei·den
(begeleidde, heeft begeleid)
1 vergezellen
2 (muziek) de ondersteunende partij spelen
3 adviserend, steunend medewerken

Ontwikkelen

ont·wik·ke·len
(ontwikkelde, heeft ontwikkeld)
1 tot volle wasdom brengen
2 zich ontwikkelen, ontstaan
3 ontwerpen en maken: een nieuw product ontwikkelen

Samenwerken

sa·men·wer·ken
(werkte samen, heeft samengewerkt)
1 in onderling overleg werken
sa·men·wer·king
(de; v; meervoud: samenwerkingen)
1 het samenwerken

Begeleiden

be·ge·lei·den
(begeleidde, heeft begeleid)
1 vergezellen
2 (muziek) de ondersteunende partij spelen
3 adviserend, steunend medewerken

Ontwikkelen

ont·wik·ke·len
(ontwikkelde, heeft ontwikkeld)
1 tot volle wasdom brengen
2 zich ontwikkelen, ontstaan
3 ontwerpen en maken: een nieuw product ontwikkelen

Samenwerken

sa·men·wer·ken
(werkte samen, heeft samengewerkt)
1 in onderling overleg werken
sa·men·wer·king
(de; v; meervoud: samenwerkingen)
1 het samenwerken

Contact

Thorbeckelaan 15
3362 BL Sliedrecht

(0184) 74 52 74
info@bos-vastgoed.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contact

Thorbeckelaan 15
3362 BL Sliedrecht

(0184) 74 52 74
info@bos-vastgoed.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht